img

 

لازم به ذکر است که همه عزیزان شرکت کننده در این پویش باید همه موارد ذیل را رعایت کنند :

۱ – شخص شرکت کننده باید پدر باشد .

۲ – کسب و کار خود شخص باشد و قابلیت آنلاین شدن را داشته باشد .

۳ – در بازه زمان ۲۵ الی ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ ثبت نام کرده باشد .

۴ – برای راه اندازی سایت نیاز به هاست و دامنه می باشد ، که بر عهده خود شخص می باشد .

۵ – پیچ پویش را فالو داشته باشد .

لازم به ذکر است که همه عزیزان شرکت کننده در این پویش باید همه موارد ذیل را رعایت کنند :

1 - شخص شرکت کننده باید پدر باشد .

2 - کسب و کار خود شخص باشد و قابلیت آنلاین شدن را داشته باشد .

3 - در بازه زمان 25 الی 30 بهمن ماه 1400 ثبت نام کرده باشد .

4 - برای راه اندازی سایت نیاز به هاست و دامنه می باشد ، که بر عهده خود شخص می باشد .

5 - پیچ پویش را فالو داشته باشد .

قوانین و مقررات(ضروری)